ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฮากฮาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101512501121055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฮากฮาน
ชื่อ (อังกฤษ)Hakhan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9953-7766banhakhan.school@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.66344657
Longitude
100.4776217
Tabe 3
Tab 5