ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101502500901055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไพรอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)Banpriaudom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Priudom_school@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.433833
Longitude
100.637467
Tabe 3
Tab 5