ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านจะเข้ภูหอม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101492500891055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจะเข้ภูหอม
ชื่อ (อังกฤษ)Banjakhapoohom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5473-1869--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.453517
Longitude
100.665017
Tabe 3
Tab 5