ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่ามงคล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101482500881055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามงคล
ชื่อ (อังกฤษ)Banthamongkon
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-www.thamongkon.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4784108
Longitude
100.6308723
Tabe 3
Tab 5