ข้อมูลสถานศึกษา
ไตรธารวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101432500751055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรธารวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Tritarnwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5473-1853--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.759883
Longitude
100.567233
Tabe 3
Tab 5