ข้อมูลสถานศึกษา
ภูเค็งพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101412500741055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภูเค็งพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)PHUKENGPATTANA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-2569-4286phukeng@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.810402
Longitude
100.531254
Tabe 3
Tab 5