ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแม่ขะนิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101402500731055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ขะนิง
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaekaning
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9584-9214meakaing@gmail.comwww.facebook.com/meakaing
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.70359885
Longitude
100.548186
Tabe 3
Tab 5