ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำมวบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101382500971055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำมวบ
ชื่อ (อังกฤษ)NUMMUAB
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำมวบ
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-7177-6342nummuab@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250097
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.48308908
Longitude
100.9383702
Tabe 3
Tab 5