ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสาลี่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101372500991055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาลี่
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALY
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำมวบ
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
098-3599591saly.school@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.377733
Longitude
100.976133
Tabe 3
Tab 5