ข้อมูลสถานศึกษา
ริมฝั่งน่านวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101322501011055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ริมฝั่งน่านวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Rimphangnanvitthaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเหลือง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-4324-3197rimphangnan69 @ hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.659683
Longitude
100.755117
Tabe 3
Tab 5