ข้อมูลสถานศึกษา
นาเหลืองไชยราม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101312501001055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาเหลืองไชยราม
ชื่อ (อังกฤษ)NALAUNGCHAIRAM
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเหลือง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5471-8980chiramschool@h0tmail.co.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.666514
Longitude
100.776343
Tabe 3
Tab 5