ข้อมูลสถานศึกษา
ทุ่งศรีทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101292500691055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งศรีทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Thungsrithong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งศรีทอง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
school55010129@emes.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250069
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.652417
Longitude
100.68285
Tabe 3
Tab 5