ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101262500581055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนากอก
ชื่อ (อังกฤษ)Bannakok
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054-763243nakok167school@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6382
Longitude
100.789883
Tabe 3
Tab 5