ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านครกคำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101252500601055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านครกคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrogkam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-2348-2760Sittipong27032519@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.631148
Longitude
100.767095
Tabe 3
Tab 5