ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปางสา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101232500571055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางสา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangsa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจอมจันทร์
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.63865
Longitude
100.866733
Tabe 3
Tab 5