ข้อมูลสถานศึกษา
จอมจันทร์วิทยาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101222500561055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จอมจันทร์วิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)CHOMCHANWITTAYAKARN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจอมจันทร์
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1387-6258jomjan2011@hotmail.comwww.jomjan.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.62189
Longitude
100.831666
Tabe 3
Tab 5