ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101202500631055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าลี่
ชื่อ (อังกฤษ)Bantalee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขึ่ง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-4487-9090--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.550883
Longitude
100.8123
Tabe 3
Tab 5