ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขึ่งงามมงคล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101192500621055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขึ่งงามมงคล
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhueng Ngam Mongkol
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขึ่ง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-8186-6426khueng-school@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.551767
Longitude
100.779117
Tabe 3
Tab 5