ข้อมูลสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101152500501055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya45
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-2194-6369thairath45nan@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.58557797
Longitude
100.7460666
Tabe 3
Tab 5