ข้อมูลสถานศึกษา
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101142500491055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Sriwiangsawittayakarn
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5469-0905sriwiangsa@hotmail.comwww.sriwiangsa.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.563817
Longitude
100.734967
Tabe 3
Tab 5