ข้อมูลสถานศึกษา
ประกิตเวชศักดิ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101132501461055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประกิตเวชศักดิ์
ชื่อ (อังกฤษ)prakitwetchasak
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทะ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-3568-3637prakitwetchasak@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250146
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.292898
Longitude
100.4839456
Tabe 3
Tab 5