ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเชตวัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101092501441055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชตวัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banchatawan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทะ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9431-6656chatawan_160@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.26575
Longitude
100.5865
Tabe 3
Tab 5