ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสันทะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101082501401055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันทะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansata
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทะ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1020-1232-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250140
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.29695
Longitude
100.5849
Tabe 3
Tab 5