ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำลัด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101062501321055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำลัด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannumlad
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0245-9791schoolnumlad@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.225867
Longitude
100.687933
Tabe 3
Tab 5