ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101052501311055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banna
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-5691-4326banna_nanoi@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.24043811
Longitude
100.6902341
Tabe 3
Tab 5