ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101042501301055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสถาน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansathan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-7941-4800kanyanatstan2562@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250130
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.240933
Longitude
100.690233
Tabe 3
Tab 5