ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101032501291055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)Bansala
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-6693-9307salaschool99@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.27856084
Longitude
100.7151464
Tabe 3
Tab 5