ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101012501271055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghamittrapap125
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีษะเกษ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-7174-4067-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250127
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.349783
Longitude
100.715417
Tabe 3
Tab 5