ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101002501251055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbua
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีษะเกษ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9558-0909-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250125
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.334633
Longitude
100.7652
Tabe 3
Tab 5