ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านใหม่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100962501211055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Banmai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีษะเกษ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1031-9655-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250121
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3298
Longitude
100.734733
Tabe 3
Tab 5