ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทัพม่าน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100952501431055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพม่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bantabman
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-0316-3756tapman@hotmail.co.thhttp://data.bopp-obec.info/web
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.333267
Longitude
100.574467
Tabe 3
Tab 5