ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาไค้
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100942501391055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไค้
ชื่อ (อังกฤษ)Bannakai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-4369-0155nakai1385@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250139
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.32045246
Longitude
100.608516
Tabe 3
Tab 5