ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านอ้อย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100932501381055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbanooi
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-0316-3756banooischool567@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250138
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.328852
Longitude
100.62188
Tabe 3
Tab 5