ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเปา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100922501371055250140
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเปา
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5473-1858Banpaoschool@hotmail.comwww.banpaoschool.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.40597
Longitude
100.597
Tabe 3
Tab 5