ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำพุ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100902501351055250132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพุ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamphu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-0125-8148npschool2556@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250135
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.369383
Longitude
100.655983
Tabe 3
Tab 5