ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพืชเจริญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100892501341055250131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพืชเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Banphedcharoen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำตก
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
pjschool2556@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250134
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.379833
Longitude
100.6732
Tabe 3
Tab 5