ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาหลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100882501151055250130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbannaluang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5478-9351naluang114@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250115
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.31207772
Longitude
100.7054815
Tabe 3
Tab 5