ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100822501191055250119
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำหิน
ชื่อ (อังกฤษ)bannamhin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงของ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9559-4376nipaporn@hmk.ac.th-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.294983
Longitude
100.720133
Tabe 3
Tab 5