ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านหลวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100802503121055250312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbanluang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวด
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-6327-2739--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.83612847
Longitude
100.4380613
Tabe 3
Tab 5