ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100792503221055250322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonlaithung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวด
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5476-1078--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.83556658
Longitude
100.4497147
Tabe 3
Tab 5