ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฟ้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100762503191055250319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฟ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Banfa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านฟ้า
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9553-2524
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.792933
Longitude
100.457467
Tabe 3
Tab 5