ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพี้ใต้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100712503161055250316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพี้ใต้
ชื่อ (อังกฤษ)Banpheetai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพี้
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9992-5852--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.88314149
Longitude
100.4369504
Tabe 3
Tab 5