ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยบง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100682502971055250297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaybong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหมอเมือง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5723-1755huaybong@gmail.comwww.huaybong.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6801577
Longitude
100.9917691
Tabe 3
Tab 5