ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกิ่วน้ำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100652503001055250300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกิ่วน้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)bankewnum
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-7182-7538ืncokoj_010@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.764833
Longitude
101.205633
Tabe 3
Tab 5