ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านนาคา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100642502951055250295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาคา
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbannaka
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-1746-6939www.nakaschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.706333
Longitude
101.0097
Tabe 3
Tab 5