ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพรหม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100632502941055250294
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรหม
ชื่อ (อังกฤษ)Banprom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5476-9056--
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.7163
Longitude
101.007917
Tabe 3
Tab 5