ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแคว้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100612502931055250293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคว้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankwaeng
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
06-1137-8441bankuangschool151@gmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.74733316
Longitude
101.0123423
Tabe 3
Tab 5