ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านก้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100602502911055250291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banko
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่จริม
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-9813-6294bankoschool1982@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250291
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.79206978
Longitude
101.0192433
Tabe 3
Tab 5