ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100592502901055250290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่จริม
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-5054-5518bantong_nan1@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.84821835
Longitude
101.0298577
Tabe 3
Tab 5