ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำตวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100582503011055250301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำตวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamtuang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
08-9660-1840prompt_ready@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.7477117
Longitude
101.1913553
Tabe 3
Tab 5